ԻՆՉ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ԱՆՈՒՄ

Հետազոտություններ և խորհուրդնր քաղաքականության համար

01

Մենք կիրառում ենք քանակական հետազոտություններ (հարցաթերթիկներ և առցանց հարցումներ) և որակական հետազոտություններ (խորացված հարցազրույցներ, ֆոկուս խմբեր, բովանդակության վերլուծություն և այլն) ստանալու համար վստահելի և գործնական տեսանկյունից արժեքավոր տվյալներ:

Մենք ձգտում ենք, որպեսզի խոցելի երեխաների և մեծահասակների կյանքի փորձը լինի մեր հետազոտությունների կենտրոնում:

Մենք առանձնակի ուշադրություն ենք դարձնում հոգեբանական տրավմա ապրած երեխաներին և մեծահասակներին մեր հետազոտությունների մեջ ներգրավելու էթիկական և մեթոդաբանական ասպեկտներին:

Մենք հետազոտությունների տվյալները տրամադրում ենք իշխանության մարմիններին և գործընկեր կազմակերպություններին մշակելու համար այնպիսի քաղաքականություն, ծրագրեր, ուղեցույցներ և թրենինգներ, որոնք անմիջականորեն օգնում են ամրապնդել առողջությունը և պաշտպանել մարդկանց բռնությունից ու շահագործումից:

Մոնիթորինգ
և գնահատում

02

Մենք մշակում և իրականացնում ենք առողջության ամրապնդմանը և երեխաների ու մեծահասակների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված ծրագրերի և նախագծերի մոնիթորինգի ու գնահատման համակարգեր և մեթոդաբանություն:

Ծրագրի գոյության ողջ ընթացքում համապատասխան տվյալներին և տեղեկատվությանը հետևելու, դրանք վերլուծելու և հաշվետվություններ ներկայացնելու շնորհիվ ապահովվում է առավել բարձր մակարդակի թափանցիկություն և հաշվետվողականություն

Մոնիթորինգը և գնահատումը շահագրգիռ կոմերին, գործընկերության  անդամներին և բարերարներին տրամադրում են հիմնարար ապացույցներ՝ կապված նախագծի ողջ ընթացքում կայացված որոշումների և գործողությունների հետ: ՄԳ տվյալները օգնում են շահագրգիռ կողմերին դասեր քաղել ծրագրի հաջողություններից և մարտահրավերներից և ավելի լավ ադապտացվել:

Պոտենցիալի զարգացում և ուսուցում

03

Մենք անցկացնումենք ենք գործնական ուղղվածությամբ վերապատրաստման դասընթացներ հանրային առողջապահության, կրթության, սոցիալական աշխատանքի և մարդու իրավունքների ոլորտներում աշխատող մասնագետների համար՝

Ներկայումս հասանելի են հետևյալ կարճաժամկետ դասընթացները՝

Անվտանգ միջավայրի ստեղծում երեխաների հետ աշխատող կազմակերպություններում

04

Մենք օգնում ենք մանկական կազմակերպությունները վերածել բռնությունից, այդ թվում նաև ահաբեկումից, խտրականությունից, հուզական ճնշումից, մանիպուլյացիաներից, վախերից և անվստահությունից զերծ տարածքի, անվտանգ տարածքի բոլորի համար՝ թե՛ երեխաների և դեռահասների, թե՛ նրանց ծնողների, ուսուցիչների և դաստիարակների համար:

Ղեկավարների, աշխատակիցների, երեխաների և նրանց ծնողների հետ միասին մենք մշակում և օգնում ենք իրականացնել «Երեխաների պաշտպանության քաղաքականությունը», այն է՝ մանկական կազմակերպություններում բռնության, կոպիտ վերաբերմունքի և այլ անընդունելի վարքագծի կանխարգելման, հայտնաբերման և արձագանքման գործնական միջոցառումների և ընթացակարգերի մի շարք:

Հավելյալ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Գիտականորեն հիմնավորված կանխարգելման ծրագրերի մշակում, իրականացում և գնահատում

05

Հետազոտության արդյունքների վրա հիմնված կանխարգելումն իրապես արդյունավետ է: Մենք մշակում և իրականացնում ենք կանխարգելման ծրագրեր՝ ուղղված մարդկանց գիտելիքների, վերաբերմունքի և վարքագծի փոփոխմանն ու կանխարգելման երկարաժամկետ արդյունքների ձեռքբերմանը:

Մենք իրականացնում ենք կարիքների մանրակրկիտ գնահատում կանխարգելիչ աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները ձևակերպելու, ինչպես նաև միջամտության առավել համապատասխան մեթոդներն ու մակարդակները (անհատական, խմբային, հասարակական և այլն) ընտրելու համար:

Մենք ընտրում ենք կանխարգելման տարբեր մեթոդներ՝ թիրախային լսարանին համապատասխան:

Մենք իրականացնում ենք ծրագիրը և կատարում  ենք ծրագրի գնահատում վերջինիս ողջ ցիկլի ընթացքում, ինչպես նաև ծրագրի ավարտից հետո, և իրականացնում ենք հետագա աջակցություն:

Բարեգործական ծրագրերի զարգացումը

06

Մենք օգնում ենք հիմնադրամներին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին և բիզնեսին մշակել և իրականացնել նորարարական բարեգործական ծրագրեր՝ ուղղված երեխաների և մեծահասակների կյանքի բարելավմանը:

Մենք առաջարկում ենք՝

  • Գնահատել ձեր կազմակերպության բարեգործական/կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագիրը՝ բացահայտելու ուժեղ կողմերն ու բարելավման ենթակա ոլորտները
  • Ձեզ ներկայացնել ասզգային և միջազգային լավագույն պրակտիկաները՝ կապված ձեր բարեգործական/ԿՍՊ ծրագրի հետ:
  • Իրականացնել ձեր թիրախային խմբի կարիքների գնահատում
  • Ձեր բարեգործական/կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրի համար կազմակերպել ռազմավարական պլանավորման սեսիա
  • Ձեր բարեգործական/կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրի համար մշակել փոփոխությունների տեսություն
  • Մշակել մոնիթորինգի և գնահատման ընթացակարգը


Մեր ծառայությունների մասին հավելյալ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Բաժանորդագրվե՛ք տեղեկագրին:

Ստացեք նոր հրապարակումներ, միջոցառումների և ուսուցման մասին անոնսներ Ձեր էլ. հասցեին:

Մենք օգտագործում ենք թխուկներ և թրաֆիկի վերլուծություն՝ մեր կայքի և հասանելի ծառայությունների աշխատանքը բարելավելու համար: