ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Տերմինների սահմանումը

1.1 Սույն գաղտնիության Քաղաքականության օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները.

1.1.1. “Կայքի ադմինիստրացիա (այսուհետ — Կայքի Ադմինիստրացիա)” լիազորված աշխատակիցները պատասխանատու կառավարում կայքը, որը կազմակերպում եւ/կամ կարգավորել անձնական տվյալները, ինչպես նաեւ սահմանում են նպատակները անհատական տվյալների մշակման, անհատական կազմը ենթակա տվյալների մշակման, գործողությունները (գործառնություններ), որոնք կատարվում են անձնական տվյալներին.

1.1.2. Անձնական տվյալներ — ցանկացած տեղեկություն, որը վերաբերվում է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կոնկրետ կամ идентифицируемому ֆիզիկական անձին (անհատական տվյալների սուբյեկտին).

1.1.3. “Անհատական տվյալների մշակումը” ՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների համախումբ (գործառնությունների) հետ իրականացվող անձնական տվյալներին, օգտագործելով ավտոմատացման միջոցների կամ առանց օգտագործելով այնպիսի միջոցներ, ներառյալ հավաքումը, գրառումը, համակարգում, կուտակման, պահպանման, ճշտում (թարմացում, փոփոխություն), քաղվածք, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածում, տրամադրում, access), обезличивание, արգելափակման, հեռացում, ոչնչացում անձնական տվյալներ.

1.1.4. “Անհատական տվյալների գաղտնիությունը” պարտադիր պահանջ է Օպերատորին կամ այլ անձի, ով ունի մուտք դեպի անձնական տվյալների, թույլ չտալ դրանց տարածման առանց սուբյեկտի անհատական տվյալների առկայության կամ այլ իրավական հիմքերը.

1.1.5. “Օգտվողը (այսուհետ’ Օգտագործող)” — անձը մուտք գործել Կայք Ինտերնետի միջոցով եւ օգտագործող Կայքը:

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1. Օգտագործումը կայքի Օգտագործողի ընդունումը ենթադրում է սույն գաղտնիության Քաղաքականության ու պայմանների մշակման անհատական տվյալների Մասին.

2.2. Հետ համաձայն չլինելու դեպքում պայմաններին գաղտնիության Քաղաքականության Օգտագործողը պետք է դադարեցնել, օգտագործելով կայքը.

2.3. Սույն գաղտնիության Քաղաքականությունը վերաբերում է միայն վեբ-կայքին www.astraam.org . Վեբ-կայք չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմի վեբ կայքեր, որոնք Օգտագործողը կարող է անցնել հղումներ, մատչելի վեբ-կայքում:

2.4. Կայքի ադմինիստրացիան ոչ թե ստուգում, անձնական տվյալների, որոնք նախատեսված են Օգտագործողի կողմից.

3. Առարկան գաղտնիության քաղաքականություն

3.1. Սույն գաղտնիության Քաղաքականությունը անձնական տվյալների սահմանում է կարգը հավաքման, մշակման, օգտագործման եւ պաշտպանության անհատական տվյալների օգտվողների համար կայքը www.astraam.org (այսուհետ աձանց “Վեբ-կայքը”).

3.2. Սույն գաղտնիության Քաղաքականությունը սահմանում է պարտավորություններ Կայքի վերաբերյալ բացահայտման եւ ապահովել անհատական տվյալների գաղտնիության, որոնք Օգտագործողը ապահովում է Մարզպետարանի Կայքում բաժանորդագրվելու դեպքում նորություններ և հայտարարություններ իրադարձությունների.

3.3. Կայքի ադմինիստրացիան հավաքում եւ օգտագործում է անձնական տվյալներ Օգտագործողի միայն նրա համաձայնությամբ նպատակով բաշխման նորությունների և հայտարարությունների իրադարձությունների.

3.4. Անձնական տվյալներ թույլատրված բեռնաթափման սույն գաղտնիության Քաղաքականություն, տրամադրվում է Օգտագործողի ճանապարհով ձեւը հարցման եւ ներառում է հետեւյալ տեղեկությունները: անունը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

4. Համաձայնություն է օգտագործողի մշակման անհատական տվյալների

4.1. Երբ ավարտում ձեւի բաժանորդագրության Կայքում օգտվողին տալիս է իր համաձայնությունը մշակման իր անհատական տվյալների Վարչակազմի Կայքում.

4.2. Օգտագործողը իրավունք ունի հետ կանչելու իր համաձայնությունը մշակման անհատական տվյալների, ուղարկելով էլեկտրոնային Կայքի info@astraam.org.

5. Նպատակները հավաքագրման օգտվողի անձնական տվյալները

5.1. Կայքի ադմինիստրացիան կարող է օգտագործել անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով:

5.1.1. Eպահպանելով կապի Օգտագործողի հետ, ուղարկում նորությունների և հայտարարությունների մասին;

5.1.2 տարբերակներում. ստուգում ճշտության և լրիվության անհատական տվյալների տրամադրած Օգտագործողի կողմից.

6. Պահպանության եւ պաշտպանության անհատական տվյալների

6.1. Անձնական տվյալները պահվում են Կայքի սերվերների.

6.2. Կայքի ադմինիստրացիան ընդունում է ստանդարտ անվտանգության պաշտպանության համար Օգտվողի անձնական տվյալները չլիազորված մուտքերից, փոփոխություններ, բացահայտման կամ ոչնչացման. Այդ միջոցները ներառում են:

6.2.1. պաշտպանությունը կոտրելու և կիբերհարձակում;

6.2.2. օգտագործելով կոդավորման տվյալների միջեւ օգտվողի և սերվերի;

6.2.3. հասանելիության սահմանափակումը անձնական տվյալների միայն լիազորված աշխատակիցների, որոնք անհրաժեշտ իրավունքները մուտք;

6.2.4. պարբերաբար թարմացնել անվտանգության կանխելու համար նոր սպառնալիքների.

6.3. Կայքի ադմինիստրացիան չի բացահայտում անհատական տվյալները երրորդ անձանց, բացառությամբ հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի.

6.4. Կորստի դեպքում կամ հրապարակման անհատական տվյալների Կայքի Ադմինիստրացիան տեղեկացնում է Օգտագործողի կորուստի մասին կամ հրապարակելու մեջ անհատական տվյալներ.

7. Հեռացում անհատական տվյալների

7.1. Օգտագործողն իրավունք ունի պահանջել ջնջել իրենց անձնական տվյալները ցանկացած ժամանակ գրավոր հարցում է էլեկտրոնային Կայքի info@astraam.org .

7.2. Հարցումն ստանալուց հետո ջնջել անձնական տվյալների Կայքի Ադմինիստրացիան անհապաղ հեռացնում տվյալները, եթե այլ բան նախատեսված չէ հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ.

8. Կողմերի Պարտականությունները

8.1. Կայքի ադմինիստրացիան պարտավոր է:

8.1.1. Օգտագործել ստացված տեղեկատվությունը բացառապես այն նպատակով, 5-րդ կետում նշված սույն գաղտնիության Քաղաքականություն.

8.1.2. Ապահովել անհատական տվյալների գաղտնիությունը, չհրապարակել դրանք, առանց նախնական գրավոր թույլտվության Օգտագործողի, ինչպես նաև չի վաճառել, չի փոխանակել, չի հրապարակել եւ չհրապարակել փոխանցված անձնական տվյալները Օգտագործողի ցանկացած այլ հնարավոր միջոցներով, բացառությամբ րդ կետով նախատեսված 6.3. սույն գաղտնիության Քաղաքականություն.

8.1.3. Կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել պաշտպանելու համար անհատական տվյալների գաղտնիության Օգտագործողի ընթացակարգով, սովորաբար օգտագործվում է պաշտպանել նման տեղեկատվություն գոյություն ունեցող գործարար պրակտիկայում ։

9. Կողմերի Պատասխանատվությունը

9.1. Կայքի ադմինիստրացիան, որը չի կատարում իր պարտավորությունները, պատասխանատվություն է կրում այն վնասների, կրած է Օգտագործողի կողմից անօրինական օգտագործման անհատական տվյալների համաձայն, հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10. Վեճերի լուծումը

10.1. Առաջ ծառայում հայցի ծագող վեճերը են հարաբերությունների Օգտագործողի Կայքի եւ Կայքի վարչության, սեղմում (գրավոր առաջարկը կամավոր վեճի կարգավորման հարցում) պարտադիր է:

10.2. Ստացողը պահանջները 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ստանալու օրվանից պահանջները պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել դիմողին քննարկման արդյունքների մասին հայցը:

10.3. Եթե համաձայնություն ձեռք չի բերվել, ապա վեճը փոխանցվում է քննարկմանն է դատական մարմինը, համապատասխան գործող հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10.4. Է սույն գաղտնիության Քաղաքականության եւ հարաբերությունների մասին, եւ Կայքի վարչության կողմից կիրառվում է գործող հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ։

11. Փոփոխություններ սույն գաղտնիության քաղաքականություն

11.1. Կայքի ադմինիստրացիան իրեն իրավունք է վերապահում փոխել այս գաղտնիության Քաղաքականության անհատական տվյալներ.

11.2. Փոփոխություններ սույն գաղտնիության քաղաքականություն ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից Կայքում:

Եթե դուք ունեք որևէ հարցեր, կապված մեր Քաղաքականության անհատական տվյալների գաղտնիության, խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ էլեկտրոնային փոստով info@astraam.org .

Ամսաթիվ հրապարակման: 11.04.2023

Բաժանորդագրվե՛ք տեղեկագրին:

Ստացեք նոր հրապարակումներ, միջոցառումների և ուսուցման մասին անոնսներ Ձեր էլ. հասցեին:

Մենք օգտագործում ենք թխուկներ և թրաֆիկի վերլուծություն՝ մեր կայքի և հասանելի ծառայությունների աշխատանքը բարելավելու համար: